Med hållbarhet i fokus.

Publicerad: 01-nov-2015

Marko Mäkikyrö ny VD Merox

Marko Mäkikyrö tillträder som vd för Merox den 1 november 2015. Marko är för närvarande Chef för Operations i Merox.

Läs mer

Publicerad: 28-sep-2015

Merox – SSABs gröna arbetsmyra

Med mer än 40 års erfarenhet av stålindustrins biprodukter – hanteras årligen cirka fyra miljoner ton restprodukter från SSAB i Norden. 

Läs mer

Publicerad: 22-aug-2014

Merox möjliggör recirkulering av LD-slam i Luleå

Sedan SSAB i Luleå lade ner sinterverket 1978 har det järnrika LD-slammet, som bildas av stoftet från LD-ugnen, lagts på deponi. Merox i Luleå har nu hittat en lösning för att kunna återta slammet i masugnen i form av briketter. 

Läs mer