Med hållbarhet i fokus.

Publicerad: 29-aug-2014

Ny VD för Merox

SSAB skapar en ny roll på koncernnivå med operativt ansvar för dotterbolaget Merox AB och en samordnande roll för hela SSABs hållbarhetsarbete. Maria Långberg tillträder som VD för Merox den 1 november 2014. Maria är, sedan den 1 september 2014, hållbarhetsdirektör för SSAB rapporterar direkt till SSABs VD och koncernchef, Martin Lindqvist.

Läs mer

Publicerad: 22-aug-2014

Merox möjliggör recirkulering av LD-slam i Luleå

Sedan SSAB i Luleå lade ner sinterverket 1978 har det järnrika LD-slammet, som bildas av stoftet från LD-ugnen, lagts på deponi. Merox i Luleå har nu hittat en lösning för att kunna återta slammet i masugnen i form av briketter. 

Läs mer