5
Merox hållbarhet

Merox - med fokus på hållbarhet

I Norden arbetar SSABs verksamhet Merox för att optimera värdet av SSABs biprodukter, skrot och avfall med fokus på hållbarhet och värdeskapande.


Merox verksamhet täcker hela värdekedjan från FoU och produktion till marknadsföring och försäljning. Verksamheten består huvudsakligen av tre delar: återcirkulering av material till SSABs ståltillverkning, bearbetning och försäljning av produkter externt samt hantering av avfall som inte kan återcirkuleras eller bearbetas till nya produkter på ett hållbart sätt. Detta inkluderar hantering av material som skickas till deponi i Norden.

Merox levererar produkter globalt och har sex produktionsanläggningar i Sverige och Finland. Merox hanterar årligen cirka fyra miljoner ton restprodukter, varav ungefär hälften återcirkuleras och en tredjedel säljs externt. Återstoden används antingen för intern infrastruktur eller lagras temporärt. Endast cirka 5% skickas till deponi.