5
Merox hållbarhet

Om Merox

Merox ingår i SSAB-koncernen med uppdrag att optimera SSABs biprodukts-, skrot- och avfallshantering med fokus på hållbarhet. Merox bedriver verksamhet i Sverige samt Finland.


Merox uppdrag innebär att:


  • Materialen bearbetas så att de kan användas som råvaror i de metallurgiska processerna inom SSAB
  • Materialen bearbetas och säljs som produkter på en extern marknad
  • När det saknas möjligheter att använda materialet ansvarar Merox för att det omhändertas på ett korrekt sätt

 

Merox affärsidé är att erbjuda ett helhetskoncept med forskning och utveckling, produktion samt marknadsföring och försäljning, att vara en intern biproduktleverantör som arbetar med service som kompletterar SSABs kärnaffär samt bidra med strategisk blick och kunskap om vad som händer med biprodukts- och avfallsfrågor.

Affärsidén förverkligas genom att ta ansvar för hela kedjan, från produktion till användning hos kunden.

Historia
Sustainability