5

MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Tillsammans med SSAB arbetar Merox för att minska avfall och biprodukter och att öka
användningen av SSABs biprodukter både inom och utanför SSAB i Sverige och Finland.